Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 04 2017

Wiadomo, że najtrudniejsze rozstania to te, gdzie jest miłość. A jeszcze trudniej, kiedy zdajesz sobie sprawę, że kogoś kochasz, ale nie potrafisz z nim żyć.
— Maja Sablewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasweetnothingg sweetnothingg
6931 ec8c
Reposted from12-10-2014 12-10-2014 viasweetnothingg sweetnothingg
9090 ce7e 500

July 03 2017

szukam czterolistnej koniczyny krzyżuję palce stukam w niemalowane pluję przez lewe ramię zbieram kawałki węgla związuję rogi chusteczki tłukę białe szkło
zaklinam szczęście ale i tak odbijam się w stłuczonych lustrach twoich oczu
Reposted frompollyanna pollyanna

June 24 2017

2144 e75c 500
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viaanncey anncey
Ciekawa jestem co mówisz , gdy ktoś pyta o mnie.
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viatitelitury titelitury

June 21 2017

5751 f9bd
7022 7142 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viaaleander aleander
końce się czuje. wszystkimi opuszkami serca. wtedy tłuką się rozmowy, a cisza jest bardziej milcząca niż kiedykolwiek wcześniej. pęka bliskość. w końcu kruszą się sny. marzenia i plany. bo przewróconych kostek domina nie da się już zawrócić. i choć jeszcze nie potrafię przestać się bać jutra, to zaczynam uświadamiać sobie, że te moje wszystkie dotychczasowe jutra były ze sztucznym słońcem. bez ciepła
— Magda Wojciechowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamielle mielle

June 15 2017

1791 6058 500
Reposted fromkrolfasolek krolfasolek viashitsuri shitsuri

Wiem tylko, że jednego dnia czuję się dobrze, życie jest słodkie i niczego mi nie potrzeba, a następnego rwę się do ucieczki, nie mogę znaleźć dla siebie miejsca i znowu się pogrążam.

— Paula Hawkins
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viashitsuri shitsuri
4686 355e
Reposted fromrawriot rawriot viasatyra satyra

June 11 2017

Miłość nigdy nie jest zła. I tak jak powiedziałaś, nie jest wyborem. Ona po prostu się wydarza, a my jesteśmy wobec niej bezradni. 
— Jessica Khoury
Reposted fromiloveyou iloveyou vianataliana nataliana
5621 853b
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545

June 08 2017

4341 f37e 500

June 07 2017

8151 f5a6 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viasarazation sarazation
To czasem trwa. To może nawet bardzo długo trwać - zanim się wszystko ułoży.
— T. Jansson
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viajoannna joannna
Są dwa rodzaje czekania.
Jest czekanie, które cierpliwie znosisz dla czegoś, czego jesteś pewny, że nadejdzie. Wcześniej lub później. To jak czekanie na pociąg, autobus, lub przyjęcie, na którym może być absolutnie przystojny chłopak.
Jest jeszcze czekanie na coś, co być może nigdy się nie ziści. Nawet nie wiesz na co dokładnie czekasz, ale masz na to nadzieje. Modlisz się o to. Wyobrażasz sobie to i żyjesz dla tego. To rodzaj czekania, który uderza pięścią w Twoje serce.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaguerriera guerriera

May 28 2017

3445 34f4 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl