Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 22 2017

8414 1da6
Reposted fromkulamin kulamin viamehhh mehhh
[...] I pomyślałem, że to jest magia. Kochać kogoś. [...]
— Melvin Burgess - Ćpun.
0035 993e
Reposted fromaletodelio aletodelio viainsanedreamer insanedreamer
Nie lubię. Nie lubię jak ktoś kłamie, jak nie dotrzymuje słowa, jak zawodzi. Nie lubię jak się zaczynam pozytywnie nastawiać po to, by za chwilę stwierdzić, że każda historia kończy się tak samo.
Reposted fromtwice twice viajethra jethra

October 08 2017

Każdy wybór jest dla nas tragiczny ponieważ zawsze wiemy, że istnieje świat równoległego wyboru niemożliwy do zrealizowania.
— Carl Cederström – Pętla dobrego samopoczucia
Reposted fromnyaako nyaako viaaurinko aurinko
9520 a2af 500
Reposted frombrumous brumous viadivi divi
Jesteśmy skażeni, w środku wyszywani na smutno, szukamy wrażeń i wesołego towarzystwa.
— Małgorzata Halber
1069 261b
Reposted fromkaraibski karaibski viaMonia94 Monia94
Kochałam, znaczy wybaczałam, zgadzałam się, mimo że się nie zgadzałam, czekałam, mimo że za cholerę nie chciałam już czekać, wierzyłam, pragnęłam, miałam wielką pierdoloną nadzieję. Myślałam o nim bezustannie...
— Izabela Jung - "Chuliganka"
Reposted fromesperantoo esperantoo viabrianmay brianmay
9237 0d75 500

September 25 2017

Zawiodłam się na Tobie tak bardzo, jak równie mocno w Ciebie wierzyłam.
— (via tez-mam-uczucia)
Motywuj mnie, wspieraj mnie albo spierdalaj mi z drogi.
4614 ef93 500
Kim dla Ciebie byłam?

September 22 2017

0467 8e6f
Reposted frombrumous brumous viadeparter departer
- Jak się całuje bezlitośnie?
- Tak, że nie ma świata. Są tylko usta, języki i wszystko może się walić na łeb, a Ty i tak nie czujesz ziemi, ani deszczu, ani drzew.
Jest tylko bezlitosne przyciąganie, przyciskanie ust do ust.
Tak się całuje bezlitośnie, przy ścianie, z rękami pod koszulą - do utraty zmysłów. Do utraty słów. Teraz rozumiesz?
— Kaja Kowalewska
Reposted fromaletodelio aletodelio viahash hash
4178 4b37
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl